tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội
tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

Sản phẩm

LỌC LƯỚI ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 42mm

250.470 đ - 237.947 đ
Cho vào giỏ hàng
LỌC LƯỚI ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 42mm Vật liệu: Modified PP Kích thước: 270x210x135 mm Nặng: 0.75 kg Số lưới: 80 120 Lưu lượng tối đa: 15 m³/h Áp lực tối đa: 8 kg/cm²

LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 42MM

402.270 đ - 382.157 đ
Cho vào giỏ hàng
LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 42MM Vật liệu: Modified PP Kích thước: 270x210x135 mm Nặng: 1 kg Số lưới: 80 120 Lưu lượng tối đa: 15 m³/h Áp lực tối đa: 8 kg/cm²

LỌC LƯỚI ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 49MM

250.470 đ - 237.947 đ
Cho vào giỏ hàng
LỌC LƯỚI ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 49MM Vật liệu: Modified PP Kích thước: 270x210x135 mm Nặng: 0.76 kg Số lưới: 80 120 Lưu lượng tối đa: 20 m³/h Áp lực tối đa: 8 kg/cm²

BỘ LỌC ĐĨA ARKA CHỮ T 60MM ĐEN DÀI

Liên Hệ
Cho vào giỏ hàng
đang cập nhật

BỘ LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT CHỮ T 60MM ĐEN NGẮN

2.254.000 đ - 2.141.300 đ
Cho vào giỏ hàng
BỘ LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT CHỮ T 60MM ĐEN NGẮN Vật liệu: Modified PP Kích thước: 630x350x225 mm Nặng: 6.4 kg Số lưới: 40 80 120 150 Lưu lượng tối đa: 30 m³/h Áp lực tối đa: 10 kg/cm²

LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 49MM

402.270 đ - 382.157 đ
Cho vào giỏ hàng
LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ NHỎ GIỌT CHỮ T NHỎ 49MM Vật liệu: Modified PP Kích thước: 270x210x135 mm Nặng: 1.1 kg Số lưới: 80 120 Lưu lượng tối đa: 20 m³/h Áp lực tối đa: 8 kg/cm²
backtop