tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội
tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

Sản phẩm

BỘ LỌC LƯỚI ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT Y27

113.850 đ - 108.158 đ
Cho vào giỏ hàng
BỘ LỌC LƯỚI ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT Y27 Vật liệu: Modified PP Kích thước: 180x180x100 mm Nặng: 0.3 kg Số lưới: 80 120 Lưu lượng tối đa: 5 m³/h Áp lực tối đa: 8 kg/cm² Mua 10 cái giá **đ/cái Mua 48 cái giá *đ/cái

BỘ LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT Y27 KIỂU MỚI

151.800 đ - 144.210 đ
Cho vào giỏ hàng
BỘ LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT Y27 KIỂU MỚI Vật liệu: Modified PP Kích thước: 180x180x100 mm Nặng: 0.4 kg Số lưới: 80 120 Lưu lượng tối đa: 5 m³/h Áp lực tối đa: 8 kg/cm²

BỘ LỌC ĐĨA ARKA TƯỚI NHỎ GIỌT Y27 KIỂU CŨ

151.800 đ - 144.210 đ
Cho vào giỏ hàng
BỘ LỌC ĐĨA TƯỚI NHỎ GIỌT Y27 KIỂU CŨ Vật liệu: Modified PP Kích thước: 180x180x100mm Nặng: 0.4 kg Số lưới: 80 120 Lưu lượng tối đa: 6 m³/h Áp lực tối đa: 8 kg/cm²
backtop