tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội
tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

Sản phẩm

Dây tưới nhỏ giọt Taekwang TK - Drip Hàn Quốc, cỡ 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách 30cm

2.000 đ - 1.900 đ
Cho vào giỏ hàng
Dây tưới nhỏ giọt Taekwang TK - Drip được sản từ  Hàn Quốc Tưới nhỏ giọt bằng ống dẹp trải theo luống có chi phí thấp,dễ thi công lắp đặt phù hợp với hầu hết các loại cây trồng theo hàng, luống có khoảng cách cây trồng dày như khoai lang, ớt, cà tím, mía, măng tây xanh Ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thế giới và Việt Nam, chất lượng hàng đầu, sản phẩm có nhiều khoảng cách lỗ tưới khác nhau giúp linh động trong việc chọn sản phẩm

DÂY TƯỚI NHỎ GIỌT TAEKWANG TK - DRIP HÀN QUỐC, CỠ 16MM, DÀY 0.2MM, KHOẢNG CÁCH 20CM

2.100 đ - 1.995 đ
Cho vào giỏ hàng
Dây tưới nhỏ giọt Taekwang TK - Drip được sản từ Hàn Quốc Tưới nhỏ giọt bằng ống dẹp trải theo luống có chi phí thấp,dễ thi công lắp đặt phù hợp với hầu hết các loại cây trồng theo hàng, luống có khoảng cách cây trồng dày như khoai lang, ớt, cà tím, mía, măng tây xanh Ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thế giới và Việt Nam, chất lượng hàng đầu, sản phẩm có nhiều khoảng cách lỗ tưới khác nhau giúp linh động trong việc chọn sản phẩm

Dây tưới nhỏ giọt Taekwang TK - Drip Hàn Quốc, cỡ 16mm, dày 0.2mm, khoảng cách 10cm

2.400 đ - 2.280 đ
Cho vào giỏ hàng
Dây tưới nhỏ giọt Taekwang TK - Drip được sản từ Hàn Quốc Tưới nhỏ giọt bằng ống dẹp trải theo luống có chi phí thấp,dễ thi công lắp đặt phù hợp với hầu hết các loại cây trồng theo hàng, luống có khoảng cách cây trồng dày như khoai lang, ớt, cà tím, mía, măng tây xanh Ứng dụng rộng rãi trong nông nghiệp thế giới và Việt Nam, chất lượng hàng đầu, sản phẩm có nhiều khoảng cách lỗ tưới khác nhau giúp linh động trong việc chọn sản phẩm
backtop