tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội
tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

Sản phẩm

Vòi tưới phun mưa cánh vẫy đỏ, ren ngoài 21 - VPM003

12.000 đ - 11.400 đ
Cho vào giỏ hàng
Vòi tưới phun mưa cánh vẫy đỏ, ren ngoài 21 - VPM003

Vòi tưới phun mưa cánh đập bán kính lớn, có chỉnh góc - VPM009

39.000 đ - 37.050 đ
Cho vào giỏ hàng
Vòi tưới phun mưa cánh đập bán kính lớn, có chỉnh góc - VPM009

Vòi tưới phun mưa cánh đập vàng, chân ren 27 - VPM007B

18.000 đ - 17.100 đ
Cho vào giỏ hàng
Vòi tưới phun mưa cánh đập vàng, chân ren 27 - VPM007B

Vòi tưới phun mưa cánh đập xám, chân ren 27, tự động xoay, điều chỉnh góc - VPM007A

22.000 đ - 20.900 đ
Cho vào giỏ hàng
Vòi tưới phun mưa cánh đập xám, chân ren 27, tự động xoay, điều chỉnh góc - VPM007A

Vòi tưới phun mưa Gyronet, chân ren 21

22.000 đ - 20.900 đ
Cho vào giỏ hàng
Vòi tưới phun mưa Gyronet, chân ren 21

Vòi tưới phun mưa meganet 360, ren ngoài 21, tự động xoay - VPM005

60.000 đ - 57.000 đ
Cho vào giỏ hàng
Vòi tưới phun mưa meganet 360, ren ngoài 21, tự động xoay - VPM005
backtop