tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội
tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

Sản phẩm

Đầu nhỏ giọt bù áp 8 lít h

3.000 đ - 2.850 đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu nhỏ giọt bù áp 8lit/h: cho phép cung cấp nước chính xác và đồng đều về lưu lượng nước trong dải áp lực nước đầu vào thay đổi. Tưới nhỏ giọt lượng nước 8lit/h cung cấp nước và dinh dưỡng được phân phối đồng đều dọc theo chiều dài của ống tưới. Áp dụng tốt vùng đồi núi có độ dốc cao mà vẫn đảm bảo độ đồng đều của mỗi đầu nhỏ giọt. Đầu nhỏ giọt cao 30cm và đường kính 30cm với áp lực thích hợp

Đầu nhỏ giọt bù áp 16 lít h

3.000 đ - 2.850 đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu nhỏ giọt bù áp 16lit/h: cho phép cung cấp nước chính xác và đồng đều về lưu lượng nước trong dải áp lực nước đầu vào thay đổi. Tưới nhỏ giọt lượng nước 16lit/h cung cấp nước và dinh dưỡng được phân phối đồng đều dọc theo chiều dài của ống tưới. Áp dụng tốt vùng đồi núi có độ dốc cao mà vẫn đảm bảo độ đồng đều của mỗi đầu nhỏ giọt.

Đầu nhỏ giọt bù áp 30 lít h

3.000 đ - 2.850 đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu nhỏ giọt bù áp 30lit/h: cho phép cung cấp nước chính xác và đồng đều về lưu lượng nước trong dải áp lực nước đầu vào thay đổi. Chức năng tự phun mưa với độ phủ 50cm

Đầu bù áp 55 lít h

3.000 đ - 2.850 đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu bù áp 55lit/h: cho phép cung cấp nước chính xác và đồng đều về lưu lượng nước trong dải áp lực nước đầu vào thay đổi. Tưới chính xác lượng nước và dinh dưỡng được phân phối đồng đều dọc theo chiều dài của ống tưới. Áp dụng tốt vùng đồi núi có độ dốc cao mà vẫn đảm bảo độ đồng đều của mỗi sản phẩm

Đầu Bù Áp Rivulis Supertif 8 Lít giờ

3.000 đ - 2.850 đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu tưới có chức năng bù áp giúp cân bằng lưu lượng nước tưới tại các vị trí khác nhau khi có biến thiên về áp suất. Supertif là một lựa chọn cho nhu cầu này.

Đầu Bù Áp Rivulis Supertif 25 Lít Giờ

3.100 đ - 2.945 đ
Cho vào giỏ hàng
Đầu tưới có chức năng bù áp giúp cân bằng lưu lượng nước tưới tại các vị trí khác nhau khi có biến thiên về áp suất. Supertif là một lựa chọn cho nhu cầu này.
backtop