tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội
tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

Bộ que nhỏ giọt bù áp BSDRIP

Mã sản phẩm: Bộ que nhỏ giọt bù áp BSDRIP
Xuất xứ:
Đơn vị:
Lượt xem: 376
14.600 đ-13.870đ (sale -5%)
Tags:
Mô tả:Bộ que nhỏ giọt bù áp BSDRIP áp dụng tưới nhỏ giọt cây trồng nhà màng, cây trồng trong chậu hoặc trong bịt. Sự đồng đều giữ các que nhỏ giọt từ đó kết hợp bón phân qua hệ thống tưới.

Thông tin chi tiết

Bộ que nhỏ giọt bù áp BSDRIP - tưới nhỏ giọt nhà màng

Bộ que nhỏ giọt gồm có

 - Đầu bù áp 8 lít
 - Chia 4 bù áp
 - 4 đoạn ống pe 3x5 dài 60cm
 - 4 que cắm tưới nhỏ giọt BSDRIP

bộ que tưới nhỏ giọt BSRIOPBộ tưới nhỏ giọt BSDRIP

Đầy là bộ sản phẩm đầu đủ để tưới nhỏ giọt cây trồng trong chậu nhà màng như dưa lưới, dạ yến thảo, hoa hồng...
Bù áp được gắn vào ống LDPE phi 16mm hoặc 20mm, lượng nước chia ra làm bốn phần và dẫn đến 4 chậu cây gần đó.

 

Sản phẩm cùng loại

Que tưới nhỏ giọt BDRIP đã gắn ống pe 60cm

3.000 đ - 2.850 đ
Cho vào giỏ hàng

Chia 4 nhỏ giọt BSDRIP

1.500 đ - 1.425 đ
Cho vào giỏ hàng

Bộ que nhỏ giọt bù áp BSDRIP

14.600 đ - 13.870 đ
Cho vào giỏ hàng

QUE CẮM NHỎ GIỌT BSDRIP

1.700 đ - 1.615 đ
Cho vào giỏ hàng
backtop