tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội
tưới nhỏ giọt hà nội, tưới tiêu hà nội, hệ thống tưới hà nội, tưới phun cục bộ, đầu nhỏ giọt bù áp, hệ thống tưới nông nghiệp, nút bù áp, hệ thống tưới tiêu Hà Nội

Tin tức

114 lượt xem

HƯỚNG DẪN CÁCH GẮN LỌC TỰ XÃ BẨN

Bằng cách đảo chiều dòng nước, chất bẩn trong lọc được tống ra ngoài hoàn toàn. Mời các bạn xem hình và video bên dưới để hình dung cách gắn lọc tự vệ sinh nhé.

Cần lưu ý lọc tự xã bẩn khác với lọc đĩa thông thường. Khi đảo chiều nước chất bản có thể lọt vào hệ thống do vậy nên gắn một cái lọc phụ trước đầu vào nguồn nước khi xã bẩn.

Cách gắn lọc tự xã bẩn

\

Video hoạt động của lọc tự xã bẩn

 

 

Tin tức khác

backtop